Τηλεφωνικός Κατάλογος Προσώπων

Πρόσωπα

Όνομα Κατηγορία Σχολή Εργ/Τμ Τηλ Email WWW
Αντέλλη Καλλιόπη ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037778 @  
Βακάκης Νικόλαος ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ ΦΧ/ΧΔ 2821037746 @  
Βενιέρη Δανάη ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ Δ.Τμ. 2821037003, 2821037801 @
Βουλγαράκης Απόστολος ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037736 @
Γεντεκάκης Ιωάννης ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037752 @ www  
Γιαννής Απόστολος ΔΕΠ αν.καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037819 @
Γιδαράκος Ευάγγελος ΔΕΠ ομ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037789 @
Γκίκας Πέτρος ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037836 @ www
Γλυτσός Θόδωρος ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037815 @
Γουνάκη Ιωσηφίνα ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037809, 2821037838 @
Γουρνής Δημήτριος ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037235 @
Γρυλλάκης Εμμανουήλ ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037729 @
Δάρας Τρύφων ΔΕΠ αν.καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037754 @  
Διαγγελάκης Νικόλαος ΔΕΠ επ.καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037779 @
Διαμαντόπουλος Ευάγγελος ΔΕΠ ομ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037795 @
Ευσταθίου Διονύσης Υπ.Διδ. ΧΗΜΗΠΕΡ HersLAB 2821037831 @ www  
Καλογεράκης Νικόλαος ΔΕΠ ομ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037794 @  
Κανάκης Ιωάννης ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037834 @
Καρατζάς Γεώργιος ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037792 @ www
Καστανάκη Ελένη ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037790 @
Κολοκοτσά Διονυσία ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037808 @
Κουκουράκη Ελισάβετ ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037380, 2821037532 @
Κουτρούλης Αριστείδης ΔΕΠ αν.καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037764 @ www
Κουτσογιαννάκη Ειρήνη ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821006161 @
Λαζαρίδης Μιχάλης ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037813, 2821006172 @  
Μαλανδράκης Αναστάσιος ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ 2821006228 @  
Μάναλη Ανθή Υπ.Διδ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037839 @
Μανουσάκης Αντώνης ΔΕΠ αν.καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037756 @
Μαριά Ευπραξία ΔΕΠ αν.καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037753 @
Μουκαζής Ιωάννης Υπ.Διδ. ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037832, 2821006010 @
Μπαραδάκης Ευπρέπιος ΕΤΕΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037769 @
Μποτζολάκη Γεωργία ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ ΦΧ/ΧΔ 2821037720 @
Νικολαίδης Νικόλαος ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037785 @ www  
Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος ΔΕΠ επ.καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037772 @  
Παναγιωτοπούλου Παρασκευή ΔΕΠ αν.καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037770 @  
Παντίδου Αριάδνη ΕΤΕΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037798 @
Παπαδόπουλος Αθανάσιος ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037817 @
Παρανυχιανάκης Νικόλαος ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037823 @ www
Πλιάκας Τριαντάφυλλος Συμβ.Εργ./Ερευν. ΧΗΜΗΠΕΡ Δ.Τμ. 2821037782 @
Πονηρίδου Γεωργία Μόνιμος ΧΗΜΗΠΕΡ Δ.Τμ. 2821037781 @
Ροζάκης Στυλιανός ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821006160 @  
Σαρίκα Ροίκα-Ευαγγελία ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037818 @  
Σπυριδάκη Αθηνά ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037812 @
Στεφανάκης Αλέξανδρος ΔΕΠ επ.καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821006121 @
Συρανίδου Ευδοκία Συμβ.Εργ./Ερευν. ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037732 @
Τσομπανάκης Ιωάννης ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037634 @  
Τσούτσος Θεοχάρης ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037825 @
Τσουχλαράκη Ανδρονίκη ΔΕΠ επ.καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037787 @
Τυροβολά Κωνσταντίνα ΕΔΙΠ ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037733, 2821037827, 2821037828 @
Φουντουλάκης Μιχαήλ ΔΕΠ αν.καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ @  
Χατουτσίδου Σοφία Ειρήνη Συμβ.Εργ./Ερευν. ΧΗΜΗΠΕΡ Εργ. 2821037816 @  
Χρυσικόπουλος Κωνσταντίνος(σε άδεια) ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037797 @
Ψυλλάκη Ελευθερία ΔΕΠ καθ. ΧΗΜΗΠΕΡ 2821037810 @ www  
Όνομα Κατηγορία Σχολή Εργ/Τμ Τηλ Email WWW