Βουλγαράκης Απόστολος

Όνοματεπώνυμο:Βουλγαράκης Απόστολος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:a.voulgarakis<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037736