Τύπος

Συνολικά αποτελέσματα: 1545

 1. Άννα Νομικού, "Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον υπόγειο υδροφορέα Μοιρών Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης με χρήση του μοντέλου Princeton Transport Code (PTC) για την περίοδο 2005-2050 και με βάση τα κλιματικά σενάρια RCP4.5 και RCP8.5 ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 2. Έλλη Χρόνη, "Τύχη φιλμ υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) και φιλμ πολυγαλακτικού οξέος (PLA) σε εδάφη αγροκαλλιεργιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 3. Αικατερίνη Ποθουλάκη, "Αεριοποίηση πρωτοβάθμιων μικροκοσκινισμένων βιοστερεών για την συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 4. Αναστάσιος Κεχαγιάς, "Εφαρμογή υδροκυκλώνα για απομάκρυνση αιωρούμενων στερεών από αστικά λύματα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 5. Αναστασία Δεμίρογλου, "Δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα για την περίοδο 2000 - 2020 : Συσχέτιση του Καναδικού Δείκτη Κινδύνου Καιρού Πυρκαγιάς και των παρατηρημένων καμένων δασικών εκτάσεων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 6. Αντώνιος Πρώιμος, "Διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εφαρμοζόμενων μεθόδων και διαδικασιών κυκλικής οικονομίας σε ελληνικούς λιμένες", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Μεταπτυχιακή Διατριβή
 7. Αρτέμιος Ελευθερίου, "Στατιστική επεξεργασία αέριων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας για το διάστημα 2001-2021. Επίδραση των μέτρων κατά της πανδημίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 8. Γεώργιος Ράλλης, "Στατιστική διερεύνηση αιτιών θανάτων στις περιοχές Στέρνες και Χορδάκι Ακρωτηρίου: συσχετίσεις με δημογραφικά δεδομένα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 9. Δέσποινα Βαραμογιάννη-Μαματσή, "Βελτίωση ποιότητας υδάτων και βιοπαραγωγή φυσικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τη συγκαλλιέργεια θαλάσσιων σπόγγων σε ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διδακτορική Διατριβή
 10. Δημήτριος Φωτίου, "Τεχνο-οικονομική μελέτη υπεράκτιου αιολικού πάρκου.Μελέτη περίπτωσης του κόλπου Ηρακλείου, Κρήτη", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 11. Ειρήνη Τερζάκη, "Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον υπόγειο υδροφορέα Μοιρών-Τυμπακίου Ηρακλείου Κρήτης με χρήση του μοντέλου Princeton Transport Code (PTC) για την περίοδο 2050-2095 και με βάση τα κλιματικά σεναρια RCP4.5 kai RCP8.5.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 12. Ελένη Καρδαμάκη, "Μελέτη της συμμεταφοράς του πολυμερούς nanochitosan παρουσία του εντομοκτόνου difenoconazole σε πορώδες μέσα υπό στατικές και δυναμικές συνθήκες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 13. Ελένη Μαμμή-Γαλάνη, "Ανάλυση έκθεσης αεροζόλ με χρήση μηχανιστικών μοντέλων", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διδακτορική Διατριβή
 14. Εμμανουήλ Μπαλτζάκης, "Επεξεργασία ερυθράς ιλύος με θειικό οξύ και οργανικά υποκατάστατα για την επιλεκτική εκχύλιση Σκανδίου και Υττρίου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 15. Ευμορφία Πανουργιά, "Διαχείριση αποβλήτων αυτοδιαγνωστικών τεστ COVID-19: τεχνικά και θεσμικά ζητήματα και διερεύνηση τάσεων σχετικά με την απόρριψή τους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 16. Ιωάννα Λαφογιάννη, "Ανασκόπηση της τοξικότητας Αντιμονίου (Sb), τεχνικών μέτρησής του, και μεθόδων απορρύπανσης εδαφών ρυπασμένων από Sb", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 17. Ιωάννα Μανιάκη, "Διερεύνηση αναβάθμισης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων με συστήματα πρωτοβάθμιας διήθησης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 18. Καλλιόπη-Μικαέλα Παπά, "Διερεύνηση της συνέπειας πλεγματικών μοντέλων βροχόπτωσης για την περιοχή της Ελλάδας ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 19. Κυριακή-Ηλέκτρα Ζώη, "Ηλεκτρική ενέργεια: στατιστική ανάλυση των τρόπων παραγωγής, κατανάλωση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία
 20. Κωνσταντίνα Παρασκευοπούλου, "Συσχέτιση καμένων εκτάσεων από πυρκαγιές με τον δείκτη οπτικού βάθους αιωρούμενων σωματιδίων (AOD) σε παγκόσμια κλίμακα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024
  Έτος δημοσίευσης: 2024 Μεταφόρτωση: Αποθετήριο Τύπος: Διπλωματική Εργασία