Καλογεράκης Νικόλαος

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καλογεράκης Νικόλαος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Ομότιμος Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:nkalogerakis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037794
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ1)