Μουκαζής Ιωάννης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μουκαζής Ιωάννης
Κατηγορία:Υποψήφιος Διδάκτωρ (Υπ.Διδ.)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων)
Email:imoukazis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037832, 2821006010
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.126, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος