Μπαραδάκης Ευπρέπιος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μπαραδάκης Ευπρέπιος
Κατηγορία:Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων)
Email:ebaradakis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037769
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.006, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ1), Ισόγειο