Αντέλλη Καλλιόπη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Αντέλλη Καλλιόπη
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Υδατικής Χημεία)
Email:antelli<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037778
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.130, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος