Ταχυδρομική Διεύθυνση

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείο Κρήτης
Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου
73100 Χανιά

Τηλεφωνική Επικοινωνία

Γραμματεία:Τηλ.:+30-28210-37781, 37788, 37780   
 E-mail:secretariat<στο>chenveng.tuc.gr, grammateia-chenveng<στο>isc.tuc.gr   
Κοσμήτορας:Τηλ.:+30-28210-37808   
 E-mail:dkolokotsa<στο>chenveng.tuc.gr   

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο προσώπων για στοιχεία επικοινωνίας με συγκεκριμένα άτομα