Ταχυδρομική Διεύθυνση

Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πολυτεχνείο Κρήτης
Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου
73100 Χανιά

Τηλεφωνική Επικοινωνία

Γραμματεία: Τηλ.: +30-28210-37781, 37788, 37780      
  E-mail: secretariat<στο>chenveng.tuc.gr, grammateia-chenveng<στο>isc.tuc.gr      
Κοσμήτορας: Τηλ.: +30-28210-37808      
  E-mail: dkolokotsa<στο>chenveng.tuc.gr      

Συμβουλευτείτε τον κατάλογο προσώπων για στοιχεία επικοινωνίας με συγκεκριμένα άτομα