Σπυριδάκη Αθηνά

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Σπυριδάκη Αθηνά
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων)
Email:aspyridaki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037812
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.105, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος