Χατουτσίδου Σοφία Ειρήνη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Χατουτσίδου Σοφία Ειρήνη
Κατηγορία:Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου (Συμβ.Εργ./Ερευν.)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων)
Email:sochatoutsidou<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037816
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.134, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος