Υποψήφιοι Διδάκτορες

Οι υποψήφιοι διδάκτορες της Σχολής είναι οι ακόλουθοι:

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διατριβής Επιβλέπων
Ανδρουλάκης Αθανάσιος Καταλυτικές διεργασίες ξηρής αναμόρφωσης του CH4 και εμπλουτισμός του αερίου σύνθεσης σε H2 μέσω της αντίδρασης μετατόπισης του CO με υδρατμό. Π.Παναγιωτοπούλου
Ανυφαντή Ιωάννα Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων με σκοπό τη διερεύνηση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων για τη διακυβέρνηση των υδάτων Γ. Καρατζάς
Αργυρίου Ιωάννης Critical assessment of the environmental performance of the Mediterranean ports. Θ. Τσούτσος
Αρτεμάκης Γεώργιος Σύνθεση και μελέτη διμεταλλικών καταλυτών (Ir, Ru ή Rh - Ni) υποστηριγμένων σε εξειδικευμένους φορείς με ευμετάβλητο πλεγματικό οξυγόνο στην ξηρή αναμόρφωση του μεθανίου Ι. Γεντεκάκης
Βακόνδιος Νίκος Απομάκρυνση Ενδοκρινικών Διαταρακτών  από Επεξεργασμένα Αστικά Λύματα και Ιλύ Ε. Διαμαντόπουλος
Βαραμογιάννη- Μαμάτση Δέσποινα Βελτίωση ποιότητας υδάτων και βιοπαραγωγή φυσικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τη συγκαλλιέργεια θαλάσσιων σπόγγων σε ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες. Ν. Καλογεράκης
Βαρδαλαχάκης Χαράλαμπος Δεν έχει ορισθεί Ν. Παρανυχιανάκης
Γκέκα-Σερπετσιδάκη Πανδώρα Βιώσιμη χωροθέτηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Θ. Τσούτσος
Γκούμας Χρήστος Δεν έχει ορισθεί Γ. Καρατζάς
Γυπαράκης Στυλιανός Μοντελοποίηση της λειτουργίας μιας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού. Ε. Διαμαντόπουλος
Δημητράκης Βασίλειος Σεισμική επικινδυνότητα και εκτίμηση σεισμικού κινδύνου για την ευρύτερη περιοχήτ ης Κρήτης με χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών Α. Τσουχλαράκη
Δημητρούλια Αγγελική Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών: σχεδιασμός, εκπαίδευση παιδιών και πολιτική προστασία στα σχολεία. Τ. Δάρας
Διακρούσης Στυλιανός Σχεδιασμός, ανάπτυξη και ανάλυση καινοτόμων υλικών ψύξης με ακτινοβολία στο δομημένο περιβάλλον. Δ. Κολοκοτσά
Δρόσου Κατερίνα Σύνθεση φωτοκαταλυτών και φωτοχημικές διεργασίες για την απομάκρυνση οργανικών ρύπων στην υδατική φάση Ν. Ξεκουκουλωτάκης
Ευσταθίου Διονύσης Ευφυή Ολοκληρωμένα Περιβαλλοντικά Δίκτυα Αισθητήρων Ν. Νικολαΐδης
Ζήκου Ελένη Ανάπτυξη καινοτόμων μονομεταλλικών καταλυτών ευγενούς μετάλλου με υπόστρωμα μικτά οξείδια με βάση το οξείδιο του  δημητρίου  και  περοβσκίτες , υψηλής απόδοσης και σταθερότητας σε αντιδράσεις και συνθήκες που σχετίζονται με τον έλεγχο της ρύπανσης από το αυτοκίνητο. Ι. Γεντεκάκης
Θεοδωρίδου Παναγιώτα Ανάπτυξη Γεωστατιστικών χωρο-χρονικών μοντέλων για υδρολογικές εφαρμογές Γ. Καρατζάς
Καβούρη Κωνσταντίνα Aνάπτυξη μεθοδολογίας για την προσομοίωση υπόγειων υδάτων και τη βέλτιστη διαχείριση καρστικού υδροφορέα χρησιμοποιώντας χάρτες τρωτότητας και χημικό χαρακτηρισμό με εφαρμογή πεδίου στον υδροφορέα Ζάκρου Λασιθίου Κρήτης Γ. Καρατζάς
Κανάκης  Ιωάννης Κοινωνικοτεχνολογικές μεταβάσεις και αστικός μετασχηματισμός : από την Ιστορία σε σύγχρονες προκλήσεις αειφορικών μεταβάσεων στην πόλη των Χανίων (Κρήτη) Σ. Ροζάκης
Καρκανοραχάκη Αικατερίνη Τύχη των πλαστικών και μικροπλαστικών στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ν. Καλογεράκης
Καστανάκη Ελένη Ανάκτηση πολύτιμων υλικών από ηλεκτρονικά απόβλητα. Α. Γιαννής
Κόκκα Αλίκη Παραγωγή υδρογόνου (H2) μέσω καταλυτικής αναμόρφωσης του υγροποιημένου αερίου του πετρελαίου (LPG) με ατμό. Π. Παναγιωτοπούλου
Κόκκαλη Φωτεινή Δεν έχει ορισθεί Ν. Καλογεράκης
Κόκκορης Γεώργιος Δεν έχει ορισθεί Ν. Καλογεράκης
Κονιδιτσιώτης Αναστάσιος Στοχαστικά μοντέλα μετεωρολογίας Τ. Δάρας
Κόνκινα Άννα Δεν έχει ορισθεί Ε. Ψυλλάκη
Κουσαΐτη Αθανασία Ανάλυση υλικών από απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και πρακτικές ανάκτησης. Ε. Γιδαράκος
Λιλλή Αικατερίνη Ανάλυση του ρόλου και του αντίκτυπου των λύσεων που βασίζονται στη φύση (NBS) για ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον. Δ. Κολοκοτσά
Λυρατζάκης Αλέξανδρος Διερεύνηση της χρήσης διογκωμένης πολυστερίνης  σε τεχνικά έργα υποδομής και την απομείωση δυναμικών φορτίων και ταλαντώσεων. Ι. Τσομπανάκης
Λώλη Μαρία
(σε διακοπή σπουδών)
Τύχη των μικροπλαστικών σε αγροτικά εδάφη Ν. Καλογεράκης
Μακάρογλου Γεώργιος Βελτιστοποίηση διεργασιών ανάπτυξης και διαχωρισμού μικροφυκών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας Π. Γκίκας
Μαλανδράκης Αναστάσιος Νανοσωματίδια- γεωργικά φάρμακα: εφαρμογές και επίδραση στο αγροικοσύστημα.

Κ. Χρυσικόπουλος

Μαμμή-Γαλάνη Ελένη Aerosol exposure analysis using mechanistically-base modules.   Μ. Λαζαρίδης
Μάναλη Ανθούλα Αξιοποίηση βιοστερεών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συνδυασμό των μεθόδων μικροκοσκίνησης-αεριοποίησης. Π. Γκίκας
Μανιαδάκη Μαρία Νέες τεχνολογίες παρακολούθησης, περιβαλλοντική πληροφόρηση και εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου. Ε. Μαριά
Μοριανού Γιασεμή Βέλτιστη διαχείριση νερού στη γεωργία στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών γεωπληροφορικής - εφαρμογές πεδίου. Γ. Καρατζάς
Μουκάζης Ιωάννης Αξιοποίηση αποβλήτων ζωικής προέλευσης με χρήση αναερόβιας χώνευσης και υδροθερμικής επεξεργασίας Ε. Γιδαράκος
Μπικουβαράκη Μαρία Περιβαλλοντικές εφαρμογές γραφενίου και παραγώγων του Ν. Ξεκουκουλωτάκης
Μποτζολάκη Γεωργία Ανάπτυξη καινοτόμων, νανοδομημένων καταλυτών Ir και Ru, υποστηριγμένων σε ενεργούς φορείς για την αποτελεσματική μετατροπή του CO2 σε μεθάνιο. Ι. Γεντεκάκης
Μπούκη Χρύσα Η καταληκτική πορεία παθογόνων μικροοργανισμών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων Ε. Διαμαντόπουλος
Νικολαράκη Έρση Ξηρή αναμόρφωση του βιοαέριου σε μονο- και δι-μεταλλικούς υποστηριγμένους καταλύτες και ανάπτυξη  καινοτόμου διεργασίας καθαρισμού του H2. Ι. Γεντεκάκης
Ντεντάκης Δημήτριος Τεχνολογία νανοφυσαλίδων για την επαγωγή υπεροξυγόνωσης και η επίδραση στην παθοφυσιολογία της ιστικής επούλωσης. Ν. Καλογεράκης
Παντούλα Βασιλική Στοχαστικά μοντέλα βιολογίας: θεωρία και εφαρμογές. Τ. Δάρας
Παπαθανασόπουλος Αθανάσιος Ιδιοκτησία, προστασία και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών αγαθών. Ε. Μαριά
Πατεράκη Αγγελική Advances in sample preparation in food and environmental analysis. Ε. Ψυλλάκη
Πετούση Μαργαρίτα Μοντελοποίηση περιβαλλοντικών συστημάτων απορρύπανσης οργανικών ρύπων (φυτοαποκατάσταση). Ν. Καλογεράκης
Πολάκης Νικόλαος Σχεδιασμός και ανάλυση μεθόδου εκκένωσης πληθυσμού από δασικές πυρκαγιές με τη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Α. Τσουχλαράκη
Ρεγκούζας Παναγιώτης Εξελιγμένα προσροφητικά υλικά με βάση το βιοεξανθράκωμα Ε. Διαμαντόπουλος
Ροβιθάκης Αναστάσιος Εκτίμηση Μελλοντικών Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής στον Κίνδυνο Εμφάνισης Πυρκαγιών στη Μεσόγειο: Η περίπτωση της Ελλάδας. Α. Βουλγαράκης
Ροντογιάννη Ανατολή Προχωρημένη ενεργειακή εκμετάλλευση αερίων του θερμοκηπίου, με έμφαση στις εκπομπές CO2 και στο βιοαέριο, μέσω καταλυτικών και ηλεκτρολυτικών διεργασιών Ι. Γεντεκάκης
Σαρχάνη Σοφία Επίδραση κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους και προσαρμογή στα ακραία γεγονότα. Ι. Τσάνης
Σγουράκης Νικόλαος Δεν έχει ορισθεί Τ. Δάρας
Σερίδου Πετρούλα Εφαρμογή νανοφυσαλίδων στην απολύμανση πόσιμου νερού και στη λειτουργία βιοαντιδραστήρων Ν. Καλογεράκης
Γεωργία Σκινήτη Climate change, overheating and public health Θ. Τσούτσος
Σολωμού Νικολίτσα The effect of vacuum of sample preparation methods using headspace sampling. Ε. Ψυλλάκη
Στυλιανουδάκη Χριστίνα Δεν έχει ορισθεί Γ. Καρατζάς
Τρουλλάκη Αικατερίνη Life cycle sustainability assessment of distributed manufacturing Σ. Ροζάκης
Τσαμουτσόγλου Κωνσταντίνος Δεν έχει ορισθεί Π. Γκίκας
Τσέκερη Ελισάβετ Ανθρώπινη υγεία και ευημερία στο αστικό δομημένο περιβάλλον. Δ. Κολοκοτσά
Σοφία Τσεμεκίδη Climate change, overheating and public health Θ. Τσούτσος
Τσιπιανίτης Αλέξανδρος Σεισμική τρωτότητα και βέλτιστη αντιμετώπιση της σεισμικής διακινδύνευσης δεξαμενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων Ι. Τσομπανάκης
Φουντούλη Θεοδοσία Τύχη και συμπεριφορά φαρμάκων και νανοσωματιδίων στο υπέδαφος Κ. Χρυσικόπουλος
Φράγκου Ευσεβία Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αποικοδόμηση υδρογονανθράκων με χρήση αυτόχθονων μικροοργανισμών, βιοεπιφανειοδραστικών και ενζύμων σε μεγάλα βάθη του θαλάσσιου περιβάλλοντος Ν. Καλογεράκης
Χαζιράκης Παναγιώτης Δομημένος λειτουργικός άνθρακας ως προσροφητικό υλικό για απομάκρυνση οργανικών ρύπων. Ε. Γιδαράκος
Χαλκιαδάκης Νικόλαος Sustainability analysis and assessment of green hydrogen adaptation and the subsequent de-carbonization of the electricity gird of Greece. Θ. Τσούτσος
Χαραλαμπάκη Μαγδαληνή Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση λυματολάσπης Α. Γιαννής
Χαραλάμπους  Γεωργία Μικροβιακές κοινότητες της ανατολικής μεσογείου και η δυνατότητα τους στην αποδόμηση υδρογονανθράκων. Ν. Καλογεράκης
Χατζηδάκης Διονύσιος Σεισμική τρωτότητα και βέλτιστη αντιμετώπιση της σεισμικής διακινδύνευσης υποθαλάσσιων και παράκτιων ενεργειακών δικτύων Ι. Τσομπανάκης