Μαλανδράκης Αναστάσιος

Όνοματεπώνυμο:Μαλανδράκης Αναστάσιος
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:amalandrakis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821006228