Παρανυχιανάκης Νικόλαος

Όνοματεπώνυμο:Παρανυχιανάκης Νικόλαος
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:nparanychianakis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tuc.gr/agricultural-engineering.html
Τηλέφωνο:2821037823