Γουνάκη Ιωσηφίνα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γουνάκη Ιωσηφίνα
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας)
Email:igounaki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037809, 2821037838
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.113, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος