Κουκουράκη Ελισάβετ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κουκουράκη Ελισάβετ
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος)
Email:elkoukouraki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037380, 2821037532
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ3.Ι.1, Κτίριο Κ3 (Κ3), Ισόγειο