Τσούτσος Θεοχάρης

Όνοματεπώνυμο:Τσούτσος Θεοχάρης
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:ttsoutsos<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037825