Καστανάκη Ελένη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καστανάκη Ελένη
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων)
Email:ekastanaki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037790
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.127, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος