Όλα τα νέα χρονολογικά

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συντονίζει το έργο STREAM (SusSainable REservoir management in water-stressed Mediterranean περιοχές) με υπεύθυνο του έργου τον

Διαβάστε περισσότερα

Η Καθ. Έλια Ψυλλάκη  της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε ως ομιλήτρια στην εκδήλωση του…

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο PROBONO με τίτλο “The Integrator-centric approach for realising innovative energy efficient buildings in connected sustainable green…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης επιλέχθηκε από την Ευρωπα…

Διαβάστε περισσότερα

Η 6η Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,  2…

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνεργάτες του CIVITAS DESTINATIONS  ανακοινώνουν την έκδοση του βιβλίου «Sustainable Mobility for Island Destinations» (Βιώσιμη Κινητικότητα για…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επ. Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, κος Α. Στεφανάκης μίλησε στον ΣΚΑΙ 103 για την

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility), δίδεται σε φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης η…

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για ειδίκευση στην Βιοηθική της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, διοργανώνει Διεπιστημονική…

Διαβάστε περισσότερα

Η 5η Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,25…

Διαβάστε περισσότερα

Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) στην συνεδρίασή της την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, εξέλεξε την  Καθ. Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών…

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,  18…

Διαβάστε περισσότερα