Δρ. Αριστείδης Κουτρούλης 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), 
Υδροκλιματολογία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ3.A01
 • Τηλέφωνο +30 28210 37764 FAX +30 28210 37855
 • Email:aris<στο>hydromech.gr 
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών:  Τρίτη 10:00 - 12:00, Παρασκευή 10:00 - 12:00

Εκπαίδευση

 • 2010: Ph.D.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2005: M.Sc.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2002: Δίπλωμα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

 • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής διαχείρισης έργου PROCLIAS Process-based models for climate impact attribution across sectors https://www.cost.eu/cost-action/process-based-models-for-climate-impact-attribution-across-sectors/#tabs|Name:parties
 • Υποστήριξη Εργαστηρίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής
 • Υποστήριξη Ερ. Έργου IMPREX: IMproving PRedictions and management of hydrological EXtremes
 • Υποστήριξη Ερ. Έργου HELIX: High-End Climate Impacts and Extremes-HELIX
 • Υποστήριξη Ερ. Έργου RECARE: RECARE-Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care