Παναγιωτοπούλου Παρασκευή

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παναγιωτοπούλου Παρασκευή
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:ppanagiotopoulou<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037770
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ2)