Βακάκης Νικόλαος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βακάκης Νικόλαος
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο:ΦΧ/ΧΔ (Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών)
Email:nvakakis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037746
Τοποθεσία:Γραφείο: 137Α-26,-25,-24, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Ισόγειο