Μαριά Ευπραξία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαριά Ευπραξία
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:emaria<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037753
Τοποθεσία:Γραφείο: 145Β-92,-93, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Β' Όροφος