Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 26-07-2024

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ οργανώνει σειρά διαλέξεων μέσω ZOOM στο Γνωστικό Αντικείμενο «Μηχανική Τροφίμων», στο πλαίσιο αξιολόγησης για θέση ΔΕΠ σε βαθμίδα…

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις συγγραμμάτων παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 21 Μαΐου 2024, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί τη…

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη: Ilias Pechlivanidis, « Hydrological Hazards in the Anthropocene» | 14-05-2024, 17:00, Αίθ. Κ2.Α7 & zoom, στο πλαίσιο του…

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται προκήρυξη για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση της Σχολής Χημικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος του…

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται προκήρυξη για την εκλογή εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση της Σχολής Χημικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος του…

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται προκήρυξη για την εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα στη Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνεται ότι δόθηκε παράταση στην προκήρυξη για τους φοιτητές/φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Διεθν…

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με επιλογή, σε προπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος,…

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεδρία του 5ου Συνέδριου, θα πραγματοποιηθεί στις 2  Απριλίου μέσω του συνδέσμου:

https://tuc-gr.zoom.us/j/4674698671?pwd=dStVK1NvT2Z0eStoVmls…

Διαβάστε περισσότερα