Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να…

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 23-09-2022

Διαβάστε περισσότερα

Η υποβολή των δικαιολογητικών (σε μορφή pdf) στη Γραμματεία της Σχολής γίνεται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος register.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 23-09-2022

Διαβάστε περισσότερα