Δάρας Τρύφων

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Δάρας Τρύφων
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:tdaras<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037754
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ)