Μόνιμο Επιστημονικό Προσωπικό

Οι μόνιμοι εργαζόμενοι που στελεχώνουν τη Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ, πλην των καθηγητών, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ).Τα μέλη ΕΔΙΠ επιτελούν εργαστηριακό/εφαρμοσμένο διδακτικό έργο που συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών.

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ). Τα μέλη ΕΤΕΠ παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία της Σχολής, προσφέροντας εξειδικευμένες εργαστηριακές/τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου της Σχολής.

Καλλιόπη Αντέλλη

Καλλιόπη Αντέλλη
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210 - 37778


Νικόλαος Βακάκης

Νικόλαος Βακάκης
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210 - 37746


Δρ. Θεόδωρος Γλυτσός

Δρ. Θεόδωρος Γλυτσός
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210 - 37815


Ιωσηφίνα Γουνάκη

Ιωσηφίνα Γουνάκη
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210-37809, 37838


Δρ. Εμμανουήλ Γρυλλάκης

Δρ. Εμμανουήλ Γρυλλάκης
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210-37729


Ιωάννης Κανάκης

Ιωάννης Κανάκης
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210-37834


Ελένη Καστανάκη

Ελένη Καστανάκη
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210 - 37790


Ελισσάβετ Κουκουράκη

Ελισσάβετ Κουκουράκη
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210-37380


Ειρήνη Κουτσογιαννάκη

Ειρήνη Κουτσογιαννάκη
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210 - 06161


Δρ. Αναστάσιος Μαλανδράκης

Δρ. Αναστάσιος Μαλανδράκης
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210 - 06228


Ευπρέπιος Μπαραδάκης

Ευπρέπιος Μπαραδάκης
ΕΤΕΠ

Τηλ.: +30 28210 - 37769


Γεωργία Μποτζολάκη

Γεωργία Μποτζολάκη
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210 - 37720


Αριάδνη Παντίδου

Αριάδνη Παντίδου
ΕΤΕΠ

Τηλ.: +30 28210 - 37798


Δρ. Aθανάσιος Παπαδόπουλος

Δρ. Aθανάσιος Παπαδόπουλος
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210 - 37817


Ροίκα - Ευαγγελία Σαρίκα

Ροίκα - Ευαγγελία Σαρίκα
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210 - 37818


Δρ. Αθηνά Σπυριδάκη

Δρ. Αθηνά Σπυριδάκη
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210 - 37812


Δρ. Κωνσταντίνα Τυροβολά

Δρ. Κωνσταντίνα Τυροβολά
ΕΔΙΠ

Τηλ.: +30 28210 - 37733