Τυροβολά Κωνσταντίνα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τυροβολά Κωνσταντίνα
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας)
Email:ktyrovola<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037733, 2821037827, 2821037828
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.109, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος