Ψυλλάκη Ελευθερία

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ψυλλάκη Ελευθερία
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:epsillakis<στο>tuc.gr
Ιστοσελίδα:https://www.enveng.tuc.gr/el/prosopiko/kathigites/elia-psyllaki
Τηλέφωνο:2821037810
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ1)