Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Όνοματεπώνυμο:Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Φυσικών Καταστροφών, Τσουνάμι και Παράκτιας Μηχανικής)
Email:apapadopoulos<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037817