Τσομπανάκης Ιωάννης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τσομπανάκης Ιωάννης
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:itsobanakis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037634
Τοποθεσία:Γραφείο: 141Β-86, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Α' Όροφος