Μανουσάκης Αντώνης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μανουσάκης Αντώνης
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:amanousakis<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037756
Τοποθεσία:Γραφείο: 145Β-82, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Β' Όροφος