Διοικητικό Προσωπικό

Γεωργία Πονηρίδου

Γεωργία Πονηρίδου
Γραμματέας της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

Τηλ.: +30 28210 - 37781


Δήμητρα Πατεράκη

Δήμητρα Πατεράκη
Γραμματειακή Υποστήριξη (Τμήμα Σπουδών)(Συνταξιοδοτήθηκε)


Άννα Λιμογιάννη

Άννα Λιμογιάννη
Γραμματειακή Υποστήριξη (Τμ. Μεταπτυχιακών Σπουδών)

Τηλ.: +30 28210 - 37780


Ελένη Μανούση

Ελένη Μανούση
Γραμματειακή Υποστήριξη (Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών)

Τηλ.: +30 28210 - 37788