Διοικητικό Προσωπικό

Γεωργία Πονηρίδου

Γεωργία Πονηρίδου
Γραμματέας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Τηλ.: +30 28210 - 37781
Fax: +30 28210 - 37858


Δήμητρα Πατεράκη

Δήμητρα Πατεράκη
Γραμματειακή Υποστήριξη (Τμήμα Σπουδών)

Τηλ.: +30 28210 - 37788
Fax: +30 28210 - 37846


Λίνα Μαναρώλη

Λίνα Μαναρώλη
Γραμματειακή Υποστήριξη (Τμ. Μεταπτυχιακών Σπουδών)

Τηλ.: +30 28210 - 37780