Διοικητικό Προσωπικό

Γεωργία Πονηρίδου

Γεωργία Πονηρίδου
Γραμματέας της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

Τηλ.: +30 28210 - 37781


Δήμητρα Πατεράκη

Δήμητρα Πατεράκη
Γραμματειακή Υποστήριξη (Τμήμα Σπουδών)

Τηλ.: +30 28210 - 37788


Λίνα Μαναρώλη

Λίνα Μαναρώλη
Γραμματειακή Υποστήριξη (Τμ. Μεταπτυχιακών Σπουδών)

Τηλ.: +30 28210 - 37780