Γλυτσός Θόδωρος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γλυτσός Θόδωρος
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων)
Email:tglytsos<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037815
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ1.114, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ1), Α' Όροφος