Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τσουχλαράκη Ανδρονίκη
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:atsouchlaraki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037787
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.116, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος