Κολοκοτσά ΔιονυσίαΚοσμήτορας

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κολοκοτσά Διονυσία
Κατηγορία:Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:dkolokotsa<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037808
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.107, Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος