Μποτζολάκη Γεωργία

Όνοματεπώνυμο:Μποτζολάκη Γεωργία
Κατηγορία:Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ (Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο:ΦΧ/ΧΔ (Εργαστήριο Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών)
Email:gmpotzolaki<στο>tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037720