Ελισσάβετ Κουκουράκη 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.),
Επεξεργασία νερού και υγρών αποβλήτων

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Κ3.Α5
  • Τηλέφωνο +30 28210 37380, 37532, 06216 FAX+30 28210 37532
  • Email: ekoukouraki<στο>dpem.tuc.gr
     
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 11:00-14:00

Εκπαίδευση

  • 2002: M.Sc.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 1999: Post-graduate Diploma: Department of Natural Products, Μediterranean Agronomic Institute
  • 1992: Δίπλωμα Χημικού, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

Υποστήριξη Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος