Ελένη Καστανάκη 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Διαχείριση Αστικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

Εκπαίδευση

  • 2002: Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση του Περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά.
  • 1999: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα.

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

Υποστήριξη Εργαστηρίου Διαχείρισης Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων