Ροίκα-Ευαγγελία Σαρίκα 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.),
Βιολογικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Κ3.I12
  • Τηλέφωνο +30 28210 37818 FAX +30 28210 37857
  • Email: sroika<στο>isc.tuc.gr
     
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00-15:00

Εκπαίδευση

  • 2004: M.Sc.: « Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση περιβάλλοντος», Πολυτεχνείο Κρήτης.
  • 1985: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

  • Υποστήριξη Εργαστηρίου Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος