Ειρήνη Κουτσογιαννάκη 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.),
Γεωλογία - Εδαφομηχανική

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Κ3.A7
  • Τομέας:
  • Τηλέφωνο +30 28210 06161 FAX +30 28210 37176
  • Email: irene.koutsogiannaki<στο>enveng.tuc.gr

  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00 - 13:00

Εκπαίδευση

  • 2004: M.Sc.: Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Έλεγχος Ποιότητας & Διαχείριση Περιβάλλοντος"
  • 2000: M.Sc.: Mediterranean Agronomic Institute of Chania, (MAICh), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Περιβαλλοντική Διαχείριση"
  • 1999: B.Sc.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

Υποστήριξη δραστηριοτήτων εργαστηρίου Υπολογιστικής Δυναμικής και Ενέργειας