Δρ. Θόδωρος Γλυτσός 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), 

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ1.114
 • Τομέας: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών
 • Τηλέφωνο +30 28210 37815 FAX +30 28210 37846
 • Email:thodoros.glytsos<στο>enveng.tuc.gr
   
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 09:00-11:10

Εκπαίδευση

 • 2010: Ph.D.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2000: M.Sc.: Φυσική Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • 1997: Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

 • Υποστήριξη Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων