Δρ. Κωνσταντίνα Τυροβολά 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), 
Τεχνικές Επεξεργασίας Νερών

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Κ2.109
  • Τηλέφωνο +30 28210 37733 FAX +30 28210 37846
  • Email: konstantina.tyrovola@enveneg.tuc.gr
     
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 10:00-12:00

Εκπαίδευση

  • 2007: Ph.D.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 2001: M.Sc.:  Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 1998: Πτυχίο Χημικού, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Κρήτης

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

  • Υποστήριξη Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας - Μικρορύπανσης