Δρ. Κωνσταντίνα Τυροβολά 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), 
Τεχνικές Επεξεργασίας Νερών

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ2.109
 • Τομέας: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών
 • Τηλέφωνο +30 28210 37733 FAX +30 28210 37846
 • Email:konstantina.tyrovola@enveneg.tuc.gr
   
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 10:00-12:00

Εκπαίδευση

 • 2007: Ph.D.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2001: M.Sc.:  Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 1998: Πτυχίο Χημικού, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημίου Κρήτης

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

 • Υποστήριξη Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας - Μικρορύπανσης