Δρ. Αναστάσιος Μαλανδράκης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό  (Ε.ΔΙ.Π.), 
Γεωργική Φαρμακολογία

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 9:00 - 15:00

Εκπαίδευση

  • 2017- : Υποψήφιος Διδάκτορας, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 2009: Ph.D: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
  • 2004: Δίπλωμα Γεωπόνου, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
  • 2003: M.Sc.: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
  • 1996: Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Υποστήριξη Μαθημάτων

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

  • Υποστήριξη Εργαστηρίου Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος