Δρ. Αναστάσιος Μαλανδράκης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό  (Ε.ΔΙ.Π.), 
Γεωργική Φαρμακολογία

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ3.Α15
 • Τομέας: Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τηλέφωνο +30 28210 06228 FAX +30 28210 37857
 • Email:amalandrakis<στο>isc.tuc.gr
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών:

Εκπαίδευση

 • 2017- : Υποψήφιος Διδάκτορας, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2009:Ph.D: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
 • 2004:Δίπλωμα Γεωπόνου, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
 • 2003:M.Sc.: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών
 • 1996:Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

 • Υποστήριξη Εργαστηρίου Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος