Ιωσηφίνα Γουνάκη 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: Κ2.113
 • Τηλέφωνο +30 28210 37809, 37838 FAX +30 28210 37846
 • Email:iosifina.gounaki<στο>enveng.tuc.gr
   
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα 13:00-15:00, Τετάρτη 13:00-15:00

Εκπαίδευση

 • 2000: M.Sc..: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 1983: Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Θετικών επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Υποστήριξη Μαθημάτων

Υπεύθυνη διδασκαλίας προπτυχιακών εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων:

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

 • Υποστήριξη Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας
 • Υποστήριξη Εργαστηρίου Οικολογίας & Βιοποικιλότητας
 • Υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.