Ιωσηφίνα Γουνάκη 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Κ2.113
  • Τηλέφωνο +30 28210 37809, 37838 FAX +30 28210 37846
  • Email: iosifina.gounaki<στο>enveng.tuc.gr
     
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Δευτέρα 13:00-15:00, Τετάρτη 13:00-15:00

Εκπαίδευση

  • 2000: M.Sc..: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 1983: Πτυχίο Βιολογίας, Σχολή Θετικών επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

  • Υποστήριξη Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας
  • Υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.