Δρ. Αθηνά Σπυριδάκη 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.),
Μοντέλα Ποιότητας Αέρα

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

  • Γραφείο: K2.Ι4
  • Τηλέφωνο +30 28210 37812 FAX +30 28210 37846
  • Email:aspyridaki@tuc.gr 
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τρίτη 11:00-13:00, Πέμπτη 9:00-11:00

Εκπαίδευση

  • 2005: Ph.D.: Πολυτεχνείο Κρήτης (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος)
  • 1999: M.Sc.: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Φυσικής)
  • 1996: Πτυχίο Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

  • Υποστήριξη Εργαστηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας