Νικόλαος Βακάκης 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.),
Υλικά και Καταλυτικές Διεργασίες

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

  • Γραφείο: 137.Α.26
  • Τηλέφωνο +30 28210 37746 FAX +30 28210 37846
  • Email: nvakakis<στο>isc.tuc.gr
     
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τετάρτη 11:00-13:00, Πέμπτη 10:00-12:00

Εκπαίδευση

  • 2001: M.Sc: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και τεχνολογία υλικών»
  • 1997: Πτυχίο Φυσικού, Σχολή θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Υποστήριξη Μαθημάτων

Διδασκαλία προπτυχιακών  εργαστηριακών ασκήσεων:

Υπεύθυνος διδασκαλίας προπτυχιακών εργαστηριακών ασκήσεων:

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

  • Υποστήριξη Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών