Καλλιόπη Αντέλλη 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), 
Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Διεργασιών

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Κ1.130
  • Τομέας: Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • Τηλέφωνο +30 28210 37778 FAX -
  • Email: antelli<στο>mred.tuc.gr
     
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τρίτη 13:00-15:00, Πέμπτη 12:00-14:00

Εκπαίδευση

  • 2001: M.Sc.:Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 1999: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείo

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

  • Υποστήριξη Εργαστηρίου Διαχείρισης Αέριων, Υγρών και Στερεών Αποβλήτων