Καλλιόπη Αντέλλη 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), 
Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Διεργασιών

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Κ1.130
  • Τηλέφωνο +30 28210 37778 FAX -
  • Email: antelli<στο>mred.tuc.gr
     
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Ανακοινώνονται στο E-class, στην αρχή κάθε εξαμήνου

Εκπαίδευση

  • 2001: M.Sc.:Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 1999: Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείo

Υποστήριξη Μαθημάτων

Διδασκαλία προπτυχιακών εργαστηριακών ασκήσεων:

Διδασκαλία των φροντιστηριακών ασκήσεων και υπεύθυνη των project των μαθημάτων:

Πρόγραμμα Σπουδών ΜΗΠΕΡ (ισχύει για Ακ. Έτος 2021-22)

Διδασκαλία των φροντιστηριακών ασκήσεων και υπεύθυνη των project των μαθημάτων: