Γεωργία Μποτζολάκη 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), 
Χαρακτηρισμός Yλικών και Κατάλυση

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

 • Γραφείο: 137.Α.26
 • Τομέας: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών
 • Τηλέφωνο +30 28210 37720 FAX +30 28210 37846
 • Email:gmpotzolaki<στο>isc.tuc.gr
   
 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τετάρτη 11:00-13:00, Πέμπτη 10:00-12:00

Εκπαίδευση

 • 2004: M.Sc.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • 2001: M.Sc.: Department of Biology, Long Island University, Brooklyn, New York
 • 1999: Πτυχίο Χημικού, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υποστήριξη Μαθημάτων

Υπεύθυνη διδασκαλίας προπτυχιακών εργαστηριακών ασκήσεων:

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

 • Υποστήριξη Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών