Γεωργία Μποτζολάκη 
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), 
Χαρακτηρισμός Yλικών και Κατάλυση

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

  • Γραφείο: 137.Α.26
  • Τηλέφωνο +30 28210 37720 FAX +30 28210 37846
  • Email: gmpotzolaki<στο>isc.tuc.gr
     
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Τετάρτη 11:00-13:00, Πέμπτη 10:00-12:00

Εκπαίδευση

  • 2004: M.Sc.: Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 2001: M.Sc.: Department of Biology, Long Island University, Brooklyn, New York
  • 1999: Πτυχίο Χημικού, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Υποστήριξη Μαθημάτων

Διδασκαλία προπτυχιακών εργαστηριακών ασκήσεων:

Υπεύθυνη διδασκαλίας προπτυχιακών εργαστηριακών ασκήσεων:

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

  • Υποστήριξη Εργαστηρίου Φυσικοχημείας και Χημικών Διεργασιών