Ευπρέπιος Μπαραδάκης 
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

Βιογραφικό σημείωμα (pdf)

Επικοινωνία

  • Γραφείο: Κ1.006
  • Τηλέφωνο +30 28210 37769 FAX +30 28210 37897
  • Email: ebaradakis<στο>isc.tuc.gr
     
  • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 11:00 - 13:00

Εκπαίδευση

  • 2001: M.Sc.:Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης
  • 1999: Δίπλωμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης

Υποστήριξη Εργαστηριακών Δομών και Προγραμμάτων

  • Υποστήριξη Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων