Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) απένειμε υποτροφία στην υποψήφια διδάκτωρ Πατεράκη Αγγελική της σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ στα πλαίσια…

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Καρατζάς, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, υπηρετεί ως  Συνεργαζόμενος Συντάκτης…

Διαβάστε περισσότερα

Μια σημαντική διάκριση εκτός Ελλάδας για τον Επίκουρο Καθηγητή Αλέξανδρο Στεφανάκη. Το ερευνητικό έργο στο οποίο συμμετείχε στο Ομάν βραβεύτηκε από το…

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης επιλέχθηκε από την Ευρωπα…

Διαβάστε περισσότερα

Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) στην συνεδρίασή της την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, εξέλεξε την  Καθ. Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών…

Διαβάστε περισσότερα

Δώδεκα μέλη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (σχεδόν οι μισοί των μελών ΔΕΠ της Σχολής) βρίσκονται στη…

Διαβάστε περισσότερα

Η Καθ. Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης συμπεριλήφθηκε στην παγκόσμια κατάταξη του…

Διαβάστε περισσότερα

O Αλέξανδρος Στεφανάκης, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, ορίστηκε ως Συνεργαζόμε…

Διαβάστε περισσότερα