Αλέξανδρος Στεφανάκης
Επίκουρος Καθηγητής, 
Μηχανική διεργασιών της επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων
Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα  (pdf)

Επικοινωνία

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 12:00-14:00

Εκπαίδευση

 • 2011: Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctor of Philosophy), Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • 2007: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master in Science), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • 2005: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διεργασίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων
 • Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας με έμφαση στους Τεχνητούς Υγροβιότοπους για αστικά και βιομηχανικά υγρά απόβλητα
 • Αφυδάτωση και ξήρανση ιλύος
 • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών
 • Nature-Based Solutions και πράσινες υποδομές για τη διαχείριση υδάτων σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον
 • Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Πρόγραμμα Αριστείας ΙΚΥ – Siemens, «Ανάπτυξη καινοτόμου Τεχνητού Υγροβιότοπου για την επεξεργασία αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων», Χρηματοδότηση Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 2014 – 2016
 • Research Investment Scheme – SETRIF, «Wastewater treatment as a barrier to excreta-borne disease: removal of pathogens and novel indicator organisms in trickling filters and aerated reed beds», Χρηματοδότηση School of Environment and Technology, University of Brighton, Brighton, UK, 2015.
 • «Wetland Systems for wastewater treatment: Performance evaluation of constructed wetlands treating water contaminated with phenol and m-cresol», Χρηματοδότηση British Petroleum.  Department of Environmental Microbiology, Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Leipzig, Germany, 2012 – 2014.
 • Portuguese Foundation for Science and Technology and the European Regional Development Fund, «Integrated treatment of cork processing wastewaters for potential reuse», Department of Civil Engineering and Architecture, Department of Chemistry, University of Beira Interior, Covilha, Portugal, 2012 – 2014
 • ΓΓΕΤ – Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ιλύος Εγκαταστάσεων Αστικών Λυμάτων και Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων με Φυσικά Συστήματα». Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2007-2008

Διακρίσεις

 • Editor-in-Chief, Circular Economy and Sustainability Journal, Springer.
 • Associate Editor of Ecological Engineering (Elsevier) and Environmental Science and Pollution Research (Springer) 
 • Contributor to Policy Brief “Nature-based solutions to climate change: towards a blue carbon economy future”, Task Force Climate Change and Environment, Saudi Arabia presidency of the G20 in 2020
 • Regional Coordinator for Africa & Middle East, Specialist Group “Wetland Systems for Water Pollution Control”, International Water Association Young Water Professionals Competition (2016). Award for Best presentation.  15th IWA International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Gdansk, Poland, September 4-9.
 • OIKOPOLIS AWARDS, Young Scientist’s Research (2012). Oikopolis Institution, Awards for Environmental Sensitivity. Established by the Voluntary Organization for the Urban Environment ECOCITY. House of Literature and Arts, Onassis Foundation, June 5, 2012.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Mozaffari, M.H., Shafiepour, E., Mirbagheri, S.A., Rakhshandehroo, G., Wallace, S., Stefanakis, A.I., 2021. Hydraulic characterization and removal of metals and nutrients in an aerated horizontal subsurface flow “racetrack” wetland treating oil industry effluent. Water Research 200, 117220. https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117220
 • Al-Wahaibi, B., Jafary, T., Al-Mamun, A., Baawain, M.S., Aghbashio, M., Tabatabaei, M., Stefanakis, A.I., 2021. Operational modifications of a full-scale experimental vertical flow constructed wetland with effluent recirculation to optimize total nitrogen removal. Journal of Cleaner Production 296, 126558, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021. 126558.
 • Stefanakis, A.I., Calheiros, CSC, Nikolaou, I., 2021. Nature-Based Solutions as a Tool in the New Circular Economic Model for Climate Change Adaptation. Circular Economy and Sustainability 1, 303-318, https://doi.org/10.1007/s43615-021-00022-3.
 • Gomes, A.C., Silva, L., Albuquerque, A., Simões, R., Stefanakis, A.I., 2020. Treatment of cork boiling wastewater using a horizontal subsurface flow constructed wetland combined with ozonation. Chemosphere, 260, 127598. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127598
 • Stefanakis, A.I., 2020. Constructed Wetlands for Sustainable Wastewater Treatment in Hot and Arid Climates: Opportunities, Challenges and Case Studies in the Middle East. Water 12(6), 1665. https://doi.org/10.3390/w12061665
 • Stefanakis, A.I., 2019. The Role of Constructed Wetlands as Green Infrastructure for Sustainable Urban Water Management. Sustainability 11(24), 6981. https://doi.org/10.3390/su11246981
 • Stefanakis, A.I., Bardiau, M., Silva, D., Taylor, H., 2019. Presence of bacteria and bacteriophages in full-scale trickling filters and an aerated constructed wetland. Science of the Total Environment 659, 1135–1145. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.415
 • Stefanakis, A.I. (editor), 2018. Constructed Wetlands for industrial wastewater treatment, first ed. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK. DOI:10.1002/9781119268376
 • Stefanakis, A.I., Seeger, E., Dorer, C., Sinke, A., Thullner, M., 2016. Performance of pilot-scale horizontal subsurface flow constructed wetlands treating groundwater contaminated with phenols and petroleum derivatives. Ecological Engineering 95. 514-526. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2016.06.105
 • Stefanakis, A.I. and Tsihrintzis, V.A., 2012. Effect of various design and operation parameters on performance of pilot-scale Sludge Drying Reed Beds. Ecological Engineering 38, 65-78. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2011.10.003