Αλέξανδρος Στεφανάκης
Επίκουρος Καθηγητής, Μηχανική διεργασιών της επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων
Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα  (pdf)

Επικοινωνία

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 11:00-13:00

Εκπαίδευση

 • 2011: Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctor of Philosophy), Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • 2007: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master in Science), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • 2005: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διεργασίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων
 • Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας με έμφαση στους Τεχνητούς Υγροβιότοπους για αστικά και βιομηχανικά υγρά απόβλητα
 • Αφυδάτωση και ξήρανση ιλύος
 • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών
 • Nature-Based Solutions και πράσινες υποδομές για τη διαχείριση υδάτων σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον
 • Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Πρόγραμμα Αριστείας ΙΚΥ – Siemens, «Ανάπτυξη καινοτόμου Τεχνητού Υγροβιότοπου για την επεξεργασία αγροτο-βιομηχανικών αποβλήτων», Χρηματοδότηση Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 2014 – 2016
 • Research Investment Scheme – SETRIF, «Wastewater treatment as a barrier to excreta-borne disease: removal of pathogens and novel indicator organisms in trickling filters and aerated reed beds», Χρηματοδότηση School of Environment and Technology, University of Brighton, Brighton, UK, 2015.
 • «Wetland Systems for wastewater treatment: Performance evaluation of constructed wetlands treating water contaminated with phenol and m-cresol», Χρηματοδότηση British Petroleum.  Department of Environmental Microbiology, Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Leipzig, Germany, 2012 – 2014.
 • Portuguese Foundation for Science and Technology and the European Regional Development Fund, «Integrated treatment of cork processing wastewaters for potential reuse», Department of Civil Engineering and Architecture, Department of Chemistry, University of Beira Interior, Covilha, Portugal, 2012 – 2014
 • ΓΓΕΤ – Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ιλύος Εγκαταστάσεων Αστικών Λυμάτων και Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων με Φυσικά Συστήματα». Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2007-2008

Διακρίσεις

 • Στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων-ερευνητών παγκοσμίως σύμφωνα με το Stanford University (USA) για το 2021
 • Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021-σήμερα)
 • Εθνικό Βραβείο Έρευνας 2021, Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (The Research Council), Σουλτανάτο του Ομάν
 • Αρχισυντάκτης, Επιστημονικό περιοδικό της Springer “Circular Economy and Sustainability” και Σειρά Επιστημονικών Βιβλίων της Springer “Circular Economy and Sustainability” (2021-current)
 • Συνεργαζόμενος Συντάκτης, Επιστημονικά Περιοδικά Ecological Engineering (Elsevier) και Environmental Science and Pollution Research (Springer)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Oral, H.V., Radinja, M., Rizzo, A., Kearney, K., Andersen, T.R., Krzeminski, P., Buttiglieri, G., Ayral-Cinar, D., Comas, J., Gajewska, M., Hartl, M., Finger, D.C., Kazak, J.K., Mattila, H., Vieira, P., Piro, P., Palermo, S.A., Turco, M., Pirouz, B., Stefanakis, A.I., Regelsberger, M., Ursino, N., Carvalho, P.N., 2021. Management of Urban Waters with Nature-Based Solutions in Circular Cities - Exemplified through Seven Urban Circularity Challenges. Water 13(23), 3334; https://doi.org/10.3390/w13233334.
 • Stefanakis, A.I. and Nikolaou, I., 2021. Circular Economy and Sustainability - Management and Policy, Volume I & ΙΙ. Elsevier Publishing, Amsterdam, The Netherlands, September.
 • Mozaffari, M.H., Shafiepour, E., Mirbagheri, S.A., Rakhshandehroo, G., Wallace, S., Stefanakis, A.I., 2021. Hydraulic characterization and removal of metals and nutrients in an aerated horizontal subsurface flow “racetrack” wetland treating oil industry effluent. Water Research 200, 117220. https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117220
 • Al-Wahaibi, B., Jafary, T., Al-Mamun, A., Baawain, M.S., Aghbashio, M., Tabatabaei, M., Stefanakis, A.I., 2021. Operational modifications of a full-scale experimental vertical flow constructed wetland with effluent recirculation to optimize total nitrogen removal. Journal of Cleaner Production 296, 126558, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021. 126558.
 • Stefanakis, A.I., Calheiros, CSC, Nikolaou, I., 2021. Nature-Based Solutions as a Tool in the New Circular Economic Model for Climate Change Adaptation. Circular Economy and Sustainability 1, 303-318, https://doi.org/10.1007/s43615-021-00022-3.
 • Gomes, A.C., Silva, L., Albuquerque, A., Simões, R., Stefanakis, A.I., 2020. Treatment of cork boiling wastewater using a horizontal subsurface flow constructed wetland combined with ozonation. Chemosphere, 260, 127598. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127598
 • Stefanakis, A.I., 2020. Constructed Wetlands for Sustainable Wastewater Treatment in Hot and Arid Climates: Opportunities, Challenges and Case Studies in the Middle East. Water 12(6), 1665. https://doi.org/10.3390/w12061665
 • Stefanakis, A.I., Bardiau, M., Silva, D., Taylor, H., 2019. Presence of bacteria and bacteriophages in full-scale trickling filters and an aerated constructed wetland. Science of the Total Environment 659, 1135–1145. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.415
 • Stefanakis, A.I., 2018. Constructed Wetlands for industrial wastewater treatment, first ed. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK. https://doi.org/10.1002/9781119268376 
 • Stefanakis, A.I., Seeger, E., Dorer, C., Sinke, A., Thullner, M., 2016. Performance of pilot-scale horizontal subsurface flow constructed wetlands treating groundwater contaminated with phenols and petroleum derivatives. Ecological Engineering 95. 514-526. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2016.06.105