Αλέξανδρος Στεφανάκης
Επίκουρος Καθηγητής, Μηχανική διεργασιών της επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων
Εργαστήριο Τεχνολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Τομέας Ανάπτυξης, Ανάλυσης & Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ)

Βιογραφικό σημείωμα  (pdf)

Επικοινωνία

 • Ώρες υποδοχής φοιτητών: Καθημερινά 11:00-13:00

Εκπαίδευση

 • 2011: Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctor of Philosophy), Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • 2007: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master in Science), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.
 • 2005: Δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Διεργασίες επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων
 • Οικολογική μηχανική και τεχνολογία με έμφαση στους Τεχνητούς Υγροβιότοπους για αστικά και βιομηχανικά υγρά απόβλητα
 • Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Λύσεις βασισμένες στη φύση και πράσινες υποδομές για τη διαχείριση υδάτων σε αστικό και αγροτικό περιβάλλον
 • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών
 • Παραγωγή και εφαρμογή βιο-υλικών (βιοεξανθράκωμα, κομπόστ)

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και Έργα

 • Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0), «Development of an innovative constructed WETland design: a nature-based solution for CIRCular wastewater management», Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), 2024-2026.
 • Horizon Europe (HORIZON), « XTRACT - A Sustainable Ecosystem for the Innovative Resource Recovery and Complex Ore Extraction», HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-02, 2024-2027.
 • Πράσινο Ταμείο, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Διαχείριση και Αξιοποίηση Λυματολάσπης στην Κυκλική Οικονομία με χρήση Πράσινων τεχνολογιών και μεθόδων», ΆξοναςΠροτεραιότητας 3 (έρευνα και εφαρμογή), 2023-2025.
 • PRIMA programme, Horizon 2020, «Resilient Mediterranean with a holistic approach tosustainable agriculture: Addressing challenges of water, soil, energy and biodiversity», 2022-2025.
 • «Monitoring and optimizing of pilot SunAir Fountain Panels for drinking water production and small crop irrigation in Crete», Funder by Agua De Sol, France, 2023-2024.

Διακρίσεις

 • Εκλεγμένος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Οικολογικής Μηχανικής
 • Στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων-ερευνητών παγκοσμίως σύμφωνα με το Stanford University (USA) 2021-2022
 • Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2021-σήμερα)
 • Εθνικό Βραβείο Έρευνας 2021, Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (The Research Council), Σουλτανάτο του Ομάν
 • Αρχισυντάκτης, Επιστημονικό περιοδικό της Springer “Circular Economy and Sustainability” και Σειρά Επιστημονικών Βιβλίων της Springer “Circular Economy and Sustainability” (2021-σήμερα)

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • Mathieu Nsenga Kumwimba, Bo Zhu, Alexandros I. Stefanakis, Fidelis O. Ajibade, Mawuli Dzakpasu, Elisa Soana, Tao Wang, Muhammad Arif, Diana Kavidia Muyembe and Temitope Deborah Agboola, 2023. Advances in ecotechnological methods for diffuse nutrient pollution control: wicked issues in agricultural and urban watersheds. Front. Environ. Sci., 11:1199923, doi.org/10.3389/fenvs.2023.1199923
 • Stefanakis, A.I., 2022. Constructed Wetlands for wastewater treatment in hot and arid climates. Springer Nature Switzerland AG.
 • Gaballah, M.S., Abdelwahab, O., Barakat, K.M., Stefanakis, A.I., 2022. A pilot system integrating a settling technique and a horizontal subsurface flow constructed wetland for the treatment of polluted lake water. Chemosphere 295, 133844.
 • Oral, H.V., Radinja, M., Rizzo, A., Kearney, K., Andersen, T.R., Krzeminski, P., Buttiglieri, G., Ayral-Cinar, D., Comas, J., Gajewska, M., Hartl, M., Finger, D.C., Kazak, J.K., Mattila, H., Vieira, P., Piro, P., Palermo, S.A., Turco, M., Pirouz, B., Stefanakis, A.I., Regelsberger, M., Ursino, N., Carvalho, P.N., 2021. Management of Urban Waters with Nature-Based Solutions in Circular Cities - Exemplified through Seven Urban Circularity Challenges. Water 13(23), 3334; https://doi.org/10.3390/w13233334.
 • Stefanakis, A.I. and Nikolaou, I., 2021. Circular Economy and Sustainability - Management and Policy, Volume I & ΙΙ. Elsevier Publishing, Amsterdam, The Netherlands, September.
 • Mozaffari, M.H., Shafiepour, E., Mirbagheri, S.A., Rakhshandehroo, G., Wallace, S., Stefanakis, A.I., 2021. Hydraulic characterization and removal of metals and nutrients in an aerated horizontal subsurface flow “racetrack” wetland treating oil industry effluent. Water Research 200, 117220. https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117220
 • Al-Wahaibi, B., Jafary, T., Al-Mamun, A., Baawain, M.S., Aghbashio, M., Tabatabaei, M., Stefanakis, A.I., 2021. Operational modifications of a full-scale experimental vertical flow constructed wetland with effluent recirculation to optimize total nitrogen removal. Journal of Cleaner Production 296, 126558, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021. 126558.
 • Stefanakis, A.I., Calheiros, CSC, Nikolaou, I., 2021. Nature-Based Solutions as a Tool in the New Circular Economic Model for Climate Change Adaptation. Circular Economy and Sustainability 1, 303-318, https://doi.org/10.1007/s43615-021-00022-3.
 • Stefanakis, A.I., 2020. Constructed Wetlands for Sustainable Wastewater Treatment in Hot and Arid Climates: Opportunities, Challenges and Case Studies in the Middle East. Water 12(6), 1665. https://doi.org/10.3390/w12061665
 • Stefanakis, A.I., 2018. Constructed Wetlands for industrial wastewater treatment, first ed. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, UK. https://doi.org/10.1002/9781119268376 

Διδασκαλία Μεταπτυχιακών Μαθημάτων